اطلاعیه صدور کارت و تمدید مجوز مربیگری و داوری سال ۹۲

بر اساس اطلاعیه فدراسیون تنیس کلیه داوران و مربیان می بایست نسبت به تمدید مجوز مربیگری و داوری در سال ۱۳۹۲ اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: بر اساس اطلاعیه فدراسیون تنیس مربیان و داوران می بایست با رعایت موارد زیر نسبت به تمدید مجوز کارت های خود اقدام نمایند.

۱)      تاییدیه هیئت تنیس استان بر مبنای فعالیت های فنی _ آموزشی و میزان همکاری در طول سال ( در خصوص مربیانی که فرم اطلاعات فردی را پر نکرده اند ، تکمیل بخش مربوط به تایید هیئت در فرم اطلاعات فردی کافی و مورد قبول می باشد)

۲)      کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۲

۳)      ارائه اصل فیش واریزی به حساب ۰۱۰۶۰۷۰۱۵۴۰۰۳ بانک ملی _ سیبا _ بنام فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران بر اساس جدول زیر

۴)      مربیان و داورانی که فرم اطلاعات فردی جدید ( یک برگی) تکمیل نموده اند می بایست فرم مربوط را از روی سایت فدراسیون تنیس ( www.iritf.ir) دانلود نموده و پس از تکمیل از طریق هیئت به کمیته آموزش و کمیته داوران فدراسیون ارسال نمایند.

۵)      اکیدا توصیه می شود تهیه و ارسال کلیه فرم ها، مدارک، و مکاتبات در این زمینه صرفا از طریق هیئت استان انجام شده و مربیان و داوران از ارسال یا تحویل مدارک بصورت شخصی خوداری نمایند.

 

Views All Time
335
Views Today
1