مسابقات جام حذفی بانوان- کیش

چهره ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله حذفی مشخص شد

با پایان مرحله دوره ای رقابت های جام حذفی باشگاهها و دسته جات آزاد کشور ۱۶ تیم برتر به مرحله بعدی بازیها راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: سومین روز رقابت های جام حذفی تنیس باشگاهها و دسته جات آزاد کشور با برگزاری ۱۴ دیدار و انصراف ۲ تیم پیگیری شد و در نهایت از بین شرکت کنندگان حاضر در این مرحله ۱۶ تیم به مرحله حذفی بازیها صعود کردند.

در پایان روز سوم تیم های پایا چوب تبریز ، جت رو اصفهان، طلایه داران سبز کرج (الف)، معاونت ورزش کیش، کافه تنیس بابل، طلایه داران سبز کرج( ب)، هفت آسمان هرمزگان، خانه تنیس ملل (الف)، شهدای درکه تهران، سمن گستر مازندران ، سلیم سمنان، امید شیراز ، آکادمی تنیس ارومیه، آکادمی ام تی ای (الف) ، بیمه آسیا کرمان و جهانگردی کرمان به مرحله حذفی بازیها راه یافتند.

نتایج کامل بازیها:

آکادمی ام تی ای (الف) – افق شیراز

۳ بر صفر آکادمی ام تی ای (الف)

انفرادی اول: مشکات السادات صفی – الهام قانعی ( ۰-۶ ، ۱-۶ مشکات السادات صفی از تیم آکادمی ام تی ای (الف)

انفرادی دوم: فاطمه سادات زنجانی – لادن جوادی ( ۰-۶ ، ۲-۶ فاطمه سادات زنجانی از تیم آکادمی ام تی ای (الف)

۲ نفره: صفی – زنجانی و قانعی – جوادی ( ۰-۶ ، ۰-۶ صفی – زنجانی از تیم آکادمی ام تی ای (الف)

پایا چوب تبریز – سلیم سمنان

۲ بر یک پایا چوب تبریز 

انفرادی اول: غزل پاک باطن – زینب سادات حسینی ( ۰-۶ ، ۰-۶ غزل پاک باطن از تیم پایا چوب تبریز )

انفرادی دوم: غزاله ترکمن – پریسا شکاری ( -۶ ، ۰-۶ غزاله ترکمن از تیم پایا چوب تبریز )

۲ نفره: پاک باطن – ترکمن و شکاری – حسینی ( ۰-۶ ، ۰-۶ شکاری – حسینی از تیم سلیم سمنان)

طلایه داران سبز کرج (الف) – الیت همدان

۲ بر یک طلایه داران سبز کرج (الف)

انفرادی اول: هلیا غفرانی – مهدخت میر اسماعیلی (۰-۶ ، ۰-۶ هلیا غفرانی از تیم طلایه داران سبز کرج (الف)

انفرادی دوم: جاسمین خوشابه – فاطمه عبداله زاده ( ۰-۶ ، ۰-۶ جاسمین خوشابه از تیم طلایه داران سبز کرج (الف)

۲ نفره: خوشابه – غفرانی و میر اسماعیلی – میر اسماعیلی ( ۰-۶ ، ۰-۶ میر اسماعیلی – میر اسماعیلی از تیم الیت همدان)

جت رو اصفهان – آکادمی ام تی ای (ب)

۲ بر یک جت رو اصفهان

انفرادی اول: مهشید کریم زاده – دنیا عامری ( ۰-۶ ، ۰-۶ مهشید کریم زاده از تیم جت رو اصفهان)

انفرادی دوم: مهشید حاجیان – دریا مستوفی ( (۳)۶-۷ ، ۲-۶ دریا مستوفی از تیم آکادمی ام تی ای (ب)

۲ نفره: حاجیان – اخلاصی و مستوفی – عامری ( ۲-۶ ، ۲-۶ حاجیان – اخلاصی از تیم جت رو اصفهان)

سمن گستر مازندران – شیرآلات کلارپویا (کرج)

۲ بر یک سمن گستر مازندران

انفرادی اول: سمن قیومی- آسیه نوید طالمی ( ۱-۶ ، ۰-۶ سمن قیومی از تیم سمن گستر مازندران )

انفرادی دوم: الهه قوپرانلو – ندا صدوقی ( ۲-۶ ، ۴-۶ الهه قوپرانلو  از تیم سمن گستر مازندران )

۲ نفره: قوپرانلو -قیومی و پوراحمدی – صدوقی ( ۰-۶ ، ۰-۶ پوراحمدی – صدوقی از تیم شیرآلات کلارپویا (کرج)

ماراتن اسپرت شیراز – جهانگردی کرمان

۳ بر صفر جهانگردی کرمان

انفرادی اول: منا البوغبیش مکسری – دریا امیری ( ۵-۷ ، ۲-۶ دریا امیری از تیم جهانگردی کرمان)

انفرادی دوم: فتانه محمد پور – سارا کرباسی ( ۲-۶ ، ۰-۶ سارا کرباسی از تیم جهانگردی کرمان)

۲ نفره: مکسری – محمدپور و امیری -کرباسی (۰-۶ و ۰-۶ امیری -کرباسی از تیم جهانگردی کرمان)

کافه تنیس بابل – معاونت ورزش کیش

۳ بر صفر معاونت ورزش کیش

انفرادی اول: ترانه مهران – کیمیا دانشفر ( ۲-۶ ، ۴-۶ ، ۶-۱۰ کیمیا دانشفر از تیم معاونت ورزش کیش)

انفرادی دوم: مونا وثوقی راد – نیلوفر قاسمعلی پور ( ۰-۶،۶-۲، ۴-۶ نیلوفر قاسمعلی پور از تیم معاونت ورزش کیش)

۲ نفره: وثوقی راد – مهران و دانش فر – قاسمعلی پور ( ۰-۶ ، ۰-۶ دانش فر – قاسمعلی پور از تیم معاونت ورزش کیش)

پرسپولیس شیراز- کارمنیا کرمان

۲ بر یک کارمنیا کرمان

انفرادی اول : آرتا فریدی – فاطمه ذکائی ( ۱-۶ ، ۳-۶ آرتا فریدی از تیم پرسپولیس شیراز )

انفرادی دوم: کیمیا مناجاتی – کیمیا عامری ( ۴-۶ ، ۲-۶ کیمیا عامری از تیم کارمنیا کرمان)

۲ نفره: فریدی – مناجاتی و عامری – ذکایی ( ۰-۶ ، ۰-۶ عامری – ذکایی از تیم کارمنیا کرمان)

آکادمی تنیس ارومیه – طلایه داران سبز کرج( ب)

۲ بر یک آکادمی تنیس ارومیه

انفرادی اول: آرزو یولقونی – پونه طوافی ( ۳-۶ ، ۲-۶ آرزو یولقونی از تیم آکادمی تنیس ارومیه)

انفرادی دوم: شهرزاد بانی سعید – کیمیا اسبقی پور ( ۱-۶ ، ۰-۶ شهرزاد بانی سعید  از تیم آکادمی تنیس ارومیه)

۲ نفره: بانی سعید – شقایق و اسبقی پور – طوافی ( ۰-۶ ، ۰-۶ اسبقی پور – طوافی از تیم طلایه داران سبز کرج( ب)

سورنا سیر کیش – خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

۲ بر یک خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

انفرادی اول:شهرزاد بیستونی – المیرا قرنی ( ۲-۶ ، ۳- ۶ المیرا قرنی از تیم خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

انفرادی دوم: شبنم بیستونی – رعنا بهنام فر ۲-۶ ، ۱-۶ رعنا بهنام فر از تیم خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

۲ نفره: بیستونی – بیستونی و فروزان فر – بهنام فر ( ۰-۶ ، ۰-۶ بیستونی – بیستونی از تیم سورنا سیر کیش)

بیمه آسیا کرمان – امید شیراز

۲ بر یک بیمه آسیا کرمان

انفرادی اول: نیایش میرزایی – الهه ظفرخواه ( ۳-۶ ، ۳-۶ نیایش میرزایی از تیم بیمه آسیا کرمان )

انفرادی دوم: ماریا تیموری – مریم جاهدی ( ۱-۶ ، ۱-۶ ماریا تیموری از تیم بیمه آسیا کرمان ) 

۲ نفره: میرزایی – تیموری و جاهدی – ظفرخواه ( ۰-۶ ، ۰-۶ جاهدی – ظفرخواه از تیم بیمه آسیا کرمان )

آکادمی ام تی ای (ج) – سالویا هرمزگان

۳ بر صفر آکادمی ام تی ای (ج)

انفرادی اول: عسل عزیزی – مهتا میرزا زاده ( ۴-۶ ، ۳-۶ عسل عزیزی از تیم آکادمی ام تی ای (ج)

انفرادی دوم: عصمت موسوی – مریم عبداللهی (۲-۶ ، ۱-۶ عصمت موسوی از تیم آکادمی ام تی ای (ج)

۲ نفره: عزیزی – موسوی و میرزا زاده – عبداللهی ( ۰-۶ ، ۰-۶ عزیزی – موسوی از تیم آکادمی ام تی ای (ج) 

نیک افشار کیش – شهدای درکه تهران

۲ بر یک شهدای درکه تهران

انفرادی اول: عسل حاج هادیان – سارا آزاد دوست ( ۲-۶ ، ۰-۶ سارا آزاد دوست از تیم شهدای درکه تهران)

انفرادی دوم: ندا فیروزی – کیمیا رحمانی ( ۰-۶ ، ۱-۶ کیمیا رحمانی از تیم شهدای درکه تهران)

۲ نفره: فیروزی – حاج هادیان و آزاد دوست – رحمانی ( ۰-۶ ، ۰-۶ فیروزی – حاج هادیان  از تیم شهدای درکه تهران)

هفت آسمان هرمزگان – میراث کرمان

۳ بر صفر هفت آسمان هرمزگان

انفرادی اول: یلدا صداقت – مریم نخعی پور ( ۰-۶ ، ۱-۶ یلدا صداقت از تیم هفت آسمان هرمزگان)

انفرادی دوم: فوزیه زحمت پیشه – فائقه حسین زاده ( ۱-۶ ، ۱-۶ فوزیه زحمت پیشه از تیم هفت آسمان هرمزگان)

۲ نفره: جراحی – صداقت و نخعی پور – حسین زاده ( ۰-۶ ، ۲-۶ جراحی – صداقت از تیم هفت آسمان هرمزگان)

همچنین با انصراف تیم های منتخب خوزستان و نفت اهواز این ۲ ددیار با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم های خانه تنیس ملل (الف) و افشار تهران اعلام شد .

مرحله حذفی بازیها امروز با انجام ۱۶ دیدار دیگر آغاز می شود.

یاد آور می شود: سرداوری بازیها بر عهده آزیتا ملک احمدی است و زهرا لرستانی ، اکرم کامیاب ، پری رخ احمدی ، ریحانه ریحانی ، فرناز فرخ پور نیر به عنوان داور حضور دارند.

 

 

Views All Time
727
Views Today
1

تعداد دیدگاه های این نوشته : ۰ دیدگاه

ارسال یک پاسخ