اخبار

. افتتاح زمین خاکی در شهرستان نقده

حسن اعرابی مقدم با کسب 11 رای از 13 رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تنیس خاکی استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد.

حسن اعرابی مقدم به عنوان رئیس هیات تنیس استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد

حسن اعرابی مقدم با کسب 11 رای از 13 رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تنیس خاکی استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

.به مناسبت هفته تربیت بدنی زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح گردید

ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran