فدراسیون

روئسای سابق فدراسیون

مجید شایسته
رئیس فدراسیون تنیس
شروع فعالیت : 1388
پایان فعالیت : -
علیرضا خروشی
رئیس فدراسیون تنیس
شروع فعالیت : 1382
پایان فعالیت : 1388
عباس خزانی
رئیس فدراسیون تنیس
شروع فعالیت : 1379
پایان فعالیت : 1382
سید موسی آقایی لنگرانی
رئیس فدراسیون تنیس
پایان فعالیت : 1379
شروع فعالیت : 1372
محمود گلشن شیرازی
رئیس فدراسیون تنیس
پایان فعالیت : 1367
شروع فعالیت : 1372
غلام حسین نوریان
رئیس فدراسیون تنیس
پایان فعالیت : 1361
شروع فعالیت : 1367
مجید خطیبی
رئیس فدراسیون تنیس
پایان فعالیت : 1359
شروع فعالیت : 1361

ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran