گالری


مجمع انتخاباتی هیات تنیس استان کرمان


رقابت های تنیس جایزه بزرگ اقایان - البرز


رقابت های بین المللی تنیس جوانان-تهران


دیدار مسئولین فدراسیون با ناصرمیرزایی پیشکسوت تنیس


اختتامیه لیگ دسته یک تنیس بانوان - گرگان


مراسم بدرقه تیم های ملی به بازیهای آسیایی اندونزی