هیات رئیسه

اعضای هیئت

مجید شایسته
رییس فدراسیون
موسی آقایی لنکرانی
نایب رییس
کامیار کیمیایی
دبیر فدراسیون
مهرافزا منوچهری
نایب رییس فدراسیون
ماشالله جمالی
خزانه دار
بهمن شکاری خبره ورزشی
خبره ورزشی
احمد خلیلی
عضو هیئت رئیسه
ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran