کمیته ها

کمیته روابط عمومی
رئیس: مهدی افسری
دبیر: سمیرا قدسی

کمیته تیم های ملی

 رئیس : فرشاد صفتی

کمیته آموزش
رئیس: سید امیر برقعی
دبیر: فربد فهمی

کمیته همگانی
رئیس: امیر ابراهیمی

دبیر: مریم حجه فروش
اعضا: علی اشرف آئین دار ، صدیقه حسنی و سامان ایزد مهر

کمیته انضباطی
رئیس:آقای رسول شیرزاد

کمیته پزشکی

رئیس کمیته : مهرشاد پورسعید

اعضاء :دکتر شاهین صالحی ، دکتر ابراهیم عباسی و دکتر فرهاد مرادی شهیر 

کمیته فرهنگی
رئیس: حسین قلی پور
اعضا: توحید نوبخت ، موسی حسین قلی پور، جعفر حیدری و محمد مهدی یزدی

کمیته روابط بین الملل
رئیس:خانم حمیرا اسدی

Views All Time
1809
Views Today
3

تعداد دیدگاه های این نوشته : ۰ دیدگاه

ارسال یک پاسخ