سازمان لیگ

رئیس: آقای علی اصغر غمناک
دبیر: آقای محسن خداپرست
خزانه دار: قاسم کردی
بازرس: آقای علیرضا پسندیده

هئیت رئیسه : مهندس مجید شایسته ، آقای علی اصغر غمناک، آقای مهرشاد پورسعید اصفهانی ،آقای فرشید زیدی و کامیار کیمیایی و نماینده بانوان مهر افزا منوچهری

کمیته باشگاهها: بهزاد رحمانی

کمیته انضباطی: رسول شیرزاد

کمیته روابط عمومی : سمیرا قدسی

Views All Time
3352
Views Today
1

تعداد دیدگاه های این نوشته : ۰ دیدگاه

ارسال یک پاسخ