رقابت های قهرمان کشوری تنیس دختران با معرفی نفرات برتر بخش انفرادی و تیمی به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: رقابت های قهرمان کشوری تنیس دختران به مدت یک هفته به میزبانی هیئت تنیس مازندران و در رده سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال و تیمی برگزار شد و در نهایت با ...

مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: رقابت های تنیس قهرمان کشوری تنیس پسران به مدت یک هفته به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان غربی برگزار شد و در نهایت با معرفی برترینها به پایان رسید. پس از معرفی تنیسورهای برتر بخش انفرادی ، تیم های تهران و آذربایجان ...

رهام عباسی و امیر علی قوام عنوان قهرمانی رقابت های قهرمان کشوری را از آن خود کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: در پنجمین روز رقابت های قهرمان کشوری تنیس پسران در آذربایجان شرقی، تنیسورها در فینال بخش انفرادی و مرحله نیمه نهایی بخش تیمی به مصاف یکدیگر رفتند. در فینال رده سنی زیر ...

مسابقات قهرمان کشوری پسران از ۲۶ شهریور ماه به میزبانی هیئت تنیس تبریز آغاز شد و امروز به میزبانی این استان روز دوم این پیکارها ادامه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات تنیس قهرمانی کشور پسران در رده سنی ۱۲و۱۴ سال از تاریخ ۲۶ شهریور ماه لغایت ۲ مهر ماه با حضور ...

پرونده مسابقات قهرمان کشوری زیر ۱۶ و ۱۸ سال پسران با معرفی برترین ها بسته شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران به مدت یک هفته و به میزبانی هیئت تنیس قم برگزار شد تا در نهایت تکلیف برترین ها مشخص شود. پس از قهرمانی و نائب قهرمانی تیم های ...

مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران با قهرمانی تهران در بخش تیمی پیگیری شد .  به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران با برگزاری دیدار فینال بخش انفرادی تیمی در مجموعه ورزشی حیدریان قم پیگیری شد و تیم های خوزستان و تهران برای رسیدن به عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند . ...

رقابت های قهرمن کشوری تنیس دختران با قهرمانی آذربایجان شرقی به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: رقابت های قهرمان کشوری تنیس زیر ۱۶ و ۱۸ سال دختران به مدت یک هفته و به میزبانی هیئت تنیس یزد برگزار شد و در نهایت تیم آذربایجان شرقی موفق شد با صعود به فینال بازی ...

مسابقات تیمی قهرمان کشوری تنیس پسران در رده سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال با برگزاری  ۲دیدار در قم پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران رده سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال  که به میزبانی مجموعه ورزشی حیدریان قم در حال برگزاری است با انجام ۲ دیدار به ...

مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران رده سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال با برگزاری ۴ دیدار در قم پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات قهرمان کشوری تنیس پسران رده سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال به میزبانی مجموعه ورزشی حیدریان قم ادامه یافت و در پایان با انجام ۴ دیدار تکلیف تیم ...

با پایان جدول مقدماتی رقابت های قهرمان کشوری تنیس دختران در یزد تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند.  به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: جدول مقدماتی رقابت های قهرمان کشوری تنیس دختران در ردههای سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال با انجام ۴ دیدار پیگیری شد و در نهایت تیم های ...