مصاحبه

با حضور مجید شایسته در فدراسیون تنیس: اصفهان، مهد استعدادیابی تنیس کشور می شود / حضور مهندس شایسته در فدراسیون توفیقات بسیاری به همراه دارد

رئیس هیات تنیس استان اصفهان گفت: با حضور مجید شایسته در راس تصمیم گیری فدراسیون تنیس می توانیم اصفهان را به مهد استعدادیابی تنیس در کشور تبدیل کنیم. ‌ ‌

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: می توان حضور مجید شایسته را به عنوان سکاندار ورزش تنیس کشور از سال 1388 به بعد یک فرصت برشمرد که استانهای بسیاری از این فرصت مغتنم شدند.
اصفهان یکی از استانهایی بود که توانست از این فرصت به نحو احسنت استفاده کند تا جایی که امروز با برنامه های متنوع خود که با حمایت فدراسیون و شخص شایسته همراه است به روزهای اوج خود بازگشته است.
 فرهاد رحیمی رئیس هیات تنیس استان اصفهان در گفت و گویی با اشاره به اینکه سوابق مجید شایسته در ورزش کشور بر کسی پوشیده نیست، افزود: خوشبختانه ایشان به عنوان رئیس فدراسیون تنیس توانسته که کارنامه خود را در طی سالهای اخیر پر بارتر از گذشته کند و این مساله را می توان از عملکرد وی در استانهای کشور متوجه شد.
وی همچنین تصریح کرد: همیشه حضور یک حامی می تواند به پیشبرد اهداف آن مجموعه کمک کند بخصوص اگر آن حامی خود متخصص و متبهر در آن زمینه باشد.

شایسته نیز با توجه به سوابقی که از گذشته به دنبال داشته از این امر مستثنی نبوده و در عمل آن را به اثبات و منصه ظهور رسانده است.
رحیمی در ادامه صحبت خود به عملکرد فدراسیون در اصفهان اشاره کرد و در این خصوص گفت: یکی از محسنات دهه گذشته فدراسیون  برگزاری مسابقات متعدد بزرگ از جمله دیویس کاپ در اصفهان بود که خود در بعد داخلی و بین الملل بازتاب گسترده ای برای کشور و استان به همراه داشت.
وی افزود: مسابقه دیویس کاپ و دیگر مسابقات داخلی و خارجی که در اصفهان در چند ساله اخیر که با حضور شایسته در اصفهان به مرحله اجرا در آمد تنیس اصفهان را با رشد تصاعدی روبرو کرد بطوریکه تنیس از آن عزلت و بیگانگی چندین ساله میان بیشتر اقشار جامعه بیرون آمد و به سمت همگانی شدن پیش رفت.
رئیس هیات تنیس استان اصفهان یکی دیگر از برنامه های فدراسیون تنیس را توجه به همگانی شدن آن دانست و با اشاره به این مطلب گفت: مقوله همگانی شدن تنیس در اذهان برخی از مردم امری غیرممکن جلوه می داد به طوریکه در سالهای اخیر تنها قشر خاصی از مردم تنها برای ورزش تنیس به ورزشگاه مراجعه می کردند و غریب به اکثریت مردم از حضور در این عرصه دوری می کردند اما با توجه به شعار مهندس شایسته بر همگانی شدن تنیس و حتی انسجام کمیته همگانی فدراسیون و استانها در طی سالهای اخیر تابوی تنیس پس از سالها شکسته شد و تعداد بیشتری از اقشار مختلف جامعه برای پرداختن به این ورزش به باشگاهها و ورزشگاهها مراجعه کردند.
وی حضور قهرمانان متعدد در اصفهان که سرآمد تنیس کشور هستند را از دیگر محسنات فدراسیون و هیات اصفهان دانست و متذکر شد: حضور قهرمانانی همچون شاهین خالدان، حمیدرضا نداف و دیگر قهرمانان استان را می توان از توجه فدراسیون به بحث استعدادیابی و همگانی شدن تنیس دانست که این را هم می توان از نقاط قوت تنیس از زمان تصدی شایسته تا کنون بیان کرد.
رحیمی حمایت های شایسته را از زمان تصدی خود به عنوان رئیس هیات بی بدیل بیان کرد .
وی خاطر نشان کرد: تا کنون برنامه های متعدد و متنوعی در هیات برگزار شده است که حمایتهای بی دریغ شایسته را به عنوان ریاست فدراسیون تنیس به همراه داشته است و به قطع یقین می توانم بگویم ادامه حضور ایشان در راس فدراسیون تنیس می تواند توفیقات بسیاری برای ورزش کشور به خصوص استان اصفهان به همراه داشته باشد.
ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran