مشاهده خبر

خجسته میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) مبارک باد

هفته وحدت مبارک ‌

مـــــژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد. کمیته فرهنگی فدراسیون تنیس
تاریخ ایجاد:ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran