iritf

استان ما دارای پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری خوبی در رشته تنیس است

7/18/2019 1:17:21 PM
iritf

شهرام دبیری با اکثریت آرا به مدت 4 سال دیگر به سمت رئیس هیأت تنیس آذربایجانشرقی انتخاب شد

7/18/2019 1:12:36 PM
iritf

نماینده البرز جام قهرمانی را بالای سر برد

7/18/2019 1:00:22 PM
iritf

انوشا شاهقلی فاتح رقابت های تنیس جایزه بزرگ کشور شد

7/18/2019 12:28:15 PM
iritf

نفرات برتر مرحله نیمه نهایی مسابقات جایزه بزرگ بانوان البرز مشخص شدند

7/18/2019 10:28:17 AM
iritf

پر افتخار ترین تنیسور ایران فاتح بزرگترین رویداد تنیسی کشور شد

7/18/2019 9:58:05 AM
iritf

معرفی نفرات برتر / تنیسورهای بدون شناسه IRIPIN از جدول حذف شدند

1/29/2019 2:52:14 PM
iritf

آغاز رقابت های تنیس اوپن جام کیا موتورز در بابلسر

1/29/2019 2:51:20 PM
iritf

راهیابی نفرات برتر به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس اوپن جام کیاموتورز بابلسر

1/29/2019 2:49:59 PM
iritf

از سوی سازمان لیگ تنیس کشور؛ برترینهای ردههای سنی معرفی شدند / ملی پوشان همچنان در صدر

1/29/2019 2:48:54 PM
iritf

به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان شرقی؛ مرحله نخست مسابقات تنیس ساحلی کشور برگزار می شود

1/29/2019 2:46:50 PM
iritf

تشکیل تیم ملی تنیس ساحلی ؛ علیرضا لطفیان : زمینهای تنیس ساحلی در کشور شبیه سازی می شود

1/29/2019 2:45:47 PM

iritf

استان ما دارای پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری خوبی در رشته تنیس است

7/18/2019 1:17:21 PM
iritf

شهرام دبیری با اکثریت آرا به مدت 4 سال دیگر به سمت رئیس هیأت تنیس آذربایجانشرقی انتخاب شد

7/18/2019 1:12:36 PM
iritf

نماینده البرز جام قهرمانی را بالای سر برد

7/18/2019 1:00:22 PM
iritf

انوشا شاهقلی فاتح رقابت های تنیس جایزه بزرگ کشور شد

7/18/2019 12:28:15 PM
iritf

نفرات برتر مرحله نیمه نهایی مسابقات جایزه بزرگ بانوان البرز مشخص شدند

7/18/2019 10:28:17 AM
iritf

پر افتخار ترین تنیسور ایران فاتح بزرگترین رویداد تنیسی کشور شد

7/18/2019 9:58:05 AM
iritf

معرفی نفرات برتر / تنیسورهای بدون شناسه IRIPIN از جدول حذف شدند

1/29/2019 2:52:14 PM
iritf

آغاز رقابت های تنیس اوپن جام کیا موتورز در بابلسر

1/29/2019 2:51:20 PM
iritf

راهیابی نفرات برتر به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس اوپن جام کیاموتورز بابلسر

1/29/2019 2:49:59 PM
iritf

از سوی سازمان لیگ تنیس کشور؛ برترینهای ردههای سنی معرفی شدند / ملی پوشان همچنان در صدر

1/29/2019 2:48:54 PM
iritf

به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان شرقی؛ مرحله نخست مسابقات تنیس ساحلی کشور برگزار می شود

1/29/2019 2:46:50 PM
iritf

تشکیل تیم ملی تنیس ساحلی ؛ علیرضا لطفیان : زمینهای تنیس ساحلی در کشور شبیه سازی می شود

1/29/2019 2:45:47 PM