iritf

مسابقات لیگ دسته دو کشور با قهرمانی تیم البرز به پایان رسید

7/18/2019 9:48:21 AM
iritf

هیات تنیس استان اصفهان برای دومین بار در سال جاری برگزار کرد: بزرگترین همایش همگانی تنیس در اصفهان

3/5/2019 8:46:51 AM
iritf

برگزاری مسابقات مینی تنیس خانواده با شرکت ۷۱ تیم

1/1/2019 1:23:08 PM
iritf

سومین روز مسابقات تنیس ساحلی با معرفی فینالیست ها به پایان رسید

1/1/2019 12:22:55 PM
iritf

به میزبانی هیئت تنیس هرمزگان؛ دوره داوری تنیس برگزار شد

1/1/2019 12:21:36 PM
iritf

برگزاری رقابت های تنیس ویمبلدون در زمینهای چمن 130 ساله لندن؛ داوران ایرانی برای حضور در بزرگترین رویداد تنیسی دنیا دعوت شدند

1/1/2019 12:05:19 PM
iritf

از سوی فدراسیون جهانی تنیس؛ سينا ابراهيميان به عنوان سرداور مسابقات قهرماني نوجوانان آسياي ميانه انتخاب شد

1/1/2019 12:04:21 PM
iritf

نمایندگان کشورمان دوره داوری استرالیا را با موفقیت ‍پشت سر گذاشتند

1/1/2019 12:02:47 PM
iritf

به میزبانی قطر؛ دومین کنفرانس بین المللی مربیان فدراسیون جهانی تنیس آغاز شد

1/1/2019 11:51:08 AM
iritf

برگزاری دوره مربیگری درجه 2 تنیس به میزبانی هیات آذربایجان شرقی

1/1/2019 11:47:08 AM
iritf

برگزاری کنفرانس بین المللی تنیس در قطر

1/1/2019 11:35:48 AM
iritf

پس از یک هفته آموزش تنیسورهای نوجوان ؛ کمپ بین المللی تنیس زیر 14 سال به کار خود پایان داد

1/1/2019 11:34:46 AM

iritf

مسابقات لیگ دسته دو کشور با قهرمانی تیم البرز به پایان رسید

7/18/2019 9:48:21 AM
iritf

هیات تنیس استان اصفهان برای دومین بار در سال جاری برگزار کرد: بزرگترین همایش همگانی تنیس در اصفهان

3/5/2019 8:46:51 AM
iritf

برگزاری مسابقات مینی تنیس خانواده با شرکت ۷۱ تیم

1/1/2019 1:23:08 PM
iritf

سومین روز مسابقات تنیس ساحلی با معرفی فینالیست ها به پایان رسید

1/1/2019 12:22:55 PM
iritf

به میزبانی هیئت تنیس هرمزگان؛ دوره داوری تنیس برگزار شد

1/1/2019 12:21:36 PM
iritf

برگزاری رقابت های تنیس ویمبلدون در زمینهای چمن 130 ساله لندن؛ داوران ایرانی برای حضور در بزرگترین رویداد تنیسی دنیا دعوت شدند

1/1/2019 12:05:19 PM
iritf

از سوی فدراسیون جهانی تنیس؛ سينا ابراهيميان به عنوان سرداور مسابقات قهرماني نوجوانان آسياي ميانه انتخاب شد

1/1/2019 12:04:21 PM
iritf

نمایندگان کشورمان دوره داوری استرالیا را با موفقیت ‍پشت سر گذاشتند

1/1/2019 12:02:47 PM
iritf

به میزبانی قطر؛ دومین کنفرانس بین المللی مربیان فدراسیون جهانی تنیس آغاز شد

1/1/2019 11:51:08 AM
iritf

برگزاری دوره مربیگری درجه 2 تنیس به میزبانی هیات آذربایجان شرقی

1/1/2019 11:47:08 AM
iritf

برگزاری کنفرانس بین المللی تنیس در قطر

1/1/2019 11:35:48 AM
iritf

پس از یک هفته آموزش تنیسورهای نوجوان ؛ کمپ بین المللی تنیس زیر 14 سال به کار خود پایان داد

1/1/2019 11:34:46 AM