iritf

به میزبانی ارومیه کنفرانس دو روزه مربیان تنیس ویژه مناطق ۱ و۲ کشور

1/1/2019 11:01:03 AM
iritf

اطلاعیه کمیته آموزش مربیان فدراسیون

1/1/2019 10:51:17 AM
iritf

برنامه های به روز شده کمیته آموزش و مربیان

1/1/2019 10:50:27 AM
iritf

برگزاری دوره مربیگری درجه ۲ ویژه مربیان مناطق یک و دو کشور

1/1/2019 10:45:20 AM
iritf

کنفرانس جهانی مربیان (ITF ) - بلغارستان ؛ مربیان ایرانی رکورد حضور در کنفرانس جهانی را شکستند

1/1/2019 10:43:27 AM
iritf

اطلاعیه حضور در تست تعیین سطح ITN

1/1/2019 10:39:19 AM
iritf

درمجموعه ورزش و فرهنگی راه آهن صورت گرفت : امضاء تفاهم نامه و کلنگ زنی 2 زمین تنیس هارت کورت / تجهیز مجموعه به کمپ تمرینی برای تشکیل اردوهای تیم های ملی

12/31/2018 4:59:40 PM
iritf

پایان رقابت های تنیس زیر 13 سال غرب آسیا با کسب 9 مدال توسط نمایندگان ایران و ایستادن بر سکوی سوم

12/31/2018 4:54:52 PM
iritf

حمید رضا نداف در بین 8 تنیسور برتر رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز قرار گرفت

12/31/2018 4:53:33 PM
iritf

پایان کار دختران ایران در رقابت های تنیس زیر 13 غرب آسیا در اردن؛ نمایندگان ایران قهرمان شدند

12/31/2018 4:52:25 PM
iritf

مرحله پنجم مسابقات آزاد آقایان- کرمان؛ تنیسورهای کرمان ، قم و فارس به نیمه نهای رسیدند

12/31/2018 4:50:52 PM
iritf

راهیابی 8 تنیسور به مرحله یک چهارم مسابقات آزاد آقایان

12/31/2018 4:49:18 PM

iritf

به میزبانی ارومیه کنفرانس دو روزه مربیان تنیس ویژه مناطق ۱ و۲ کشور

1/1/2019 11:01:03 AM
iritf

اطلاعیه کمیته آموزش مربیان فدراسیون

1/1/2019 10:51:17 AM
iritf

برنامه های به روز شده کمیته آموزش و مربیان

1/1/2019 10:50:27 AM
iritf

برگزاری دوره مربیگری درجه ۲ ویژه مربیان مناطق یک و دو کشور

1/1/2019 10:45:20 AM
iritf

کنفرانس جهانی مربیان (ITF ) - بلغارستان ؛ مربیان ایرانی رکورد حضور در کنفرانس جهانی را شکستند

1/1/2019 10:43:27 AM
iritf

اطلاعیه حضور در تست تعیین سطح ITN

1/1/2019 10:39:19 AM
iritf

درمجموعه ورزش و فرهنگی راه آهن صورت گرفت : امضاء تفاهم نامه و کلنگ زنی 2 زمین تنیس هارت کورت / تجهیز مجموعه به کمپ تمرینی برای تشکیل اردوهای تیم های ملی

12/31/2018 4:59:40 PM
iritf

پایان رقابت های تنیس زیر 13 سال غرب آسیا با کسب 9 مدال توسط نمایندگان ایران و ایستادن بر سکوی سوم

12/31/2018 4:54:52 PM
iritf

حمید رضا نداف در بین 8 تنیسور برتر رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز قرار گرفت

12/31/2018 4:53:33 PM
iritf

پایان کار دختران ایران در رقابت های تنیس زیر 13 غرب آسیا در اردن؛ نمایندگان ایران قهرمان شدند

12/31/2018 4:52:25 PM
iritf

مرحله پنجم مسابقات آزاد آقایان- کرمان؛ تنیسورهای کرمان ، قم و فارس به نیمه نهای رسیدند

12/31/2018 4:50:52 PM
iritf

راهیابی 8 تنیسور به مرحله یک چهارم مسابقات آزاد آقایان

12/31/2018 4:49:18 PM