iritf

تنیسورهای نوجوان ایرانی بروی نوار پیروزی / شکست سوریه و یمن در روز دوم بازیها سه شنبه , 15 فروردین 1396

11/10/2018 10:58:16 AM
iritf

نخستین جلسه همگانی در سال 96 برگزار شد یکشنبه , 31 اردیبهشت 1396

11/10/2018 10:56:40 AM
iritf

جلسه و بازدید استانی از هیات خراسان رضوی در زمینه فعالیت های دو کمیته همگانی و استعدادیابی چهارشنبه , 7 تیر 1396

11/10/2018 10:55:24 AM
iritf

دومین جلسه کمیته استعدادیابی در محل فدراسیون برگزار شد چهارشنبه , 14 تیر 1396

11/10/2018 10:52:59 AM
iritf

توسعه فعالیت های تابستانی تنیس در جزیره کیش شنبه , 24 تیر 1396

11/10/2018 10:51:34 AM
iritf

برگزاری سومین جلسه کمیته تنیس همگانی شنبه , 28 مرداد 1396

11/10/2018 10:48:38 AM
iritf

. با همکاری کمیته همگانی تنیس؛ همایش یک روزه آموزش رایگان تنیس در پارک ملت برگزار شد شنبه , 29 مهر 1396پرنیت خبر

11/10/2018 10:44:42 AM
iritf

زنگ تنیس در دبستان دخترانه مهرآسا تهران به صدا درآمد دوشنبه , 1 آبان 1396

11/8/2018 4:31:26 PM
iritf

رقابت‌های مستعدین 7 تا 12 سال تنیس به میزبانی مشهد شنبه , 2 دی 1396

11/8/2018 4:27:07 PM
iritf

. آغاز کمپ مستعدین رده سنی ۷ الی ۱۲ سال به میزبانی هیئت تنیس استان البرز یکشنبه , 27 خرداد 1397

11/8/2018 4:17:24 PM
iritf

بازدید مسئولان استانی از زمین تنیس شهدای ۵ مرداد مرکزی

11/8/2018 3:23:21 PM
iritf

برگزاری اولین جلسه استعدادیابی فدراسیون تنیس سه شنبه , 28 فروردین 1397

1/1/0001 12:00:00 AM

iritf

تنیسورهای نوجوان ایرانی بروی نوار پیروزی / شکست سوریه و یمن در روز دوم بازیها سه شنبه , 15 فروردین 1396

11/10/2018 10:58:16 AM
iritf

نخستین جلسه همگانی در سال 96 برگزار شد یکشنبه , 31 اردیبهشت 1396

11/10/2018 10:56:40 AM
iritf

جلسه و بازدید استانی از هیات خراسان رضوی در زمینه فعالیت های دو کمیته همگانی و استعدادیابی چهارشنبه , 7 تیر 1396

11/10/2018 10:55:24 AM
iritf

دومین جلسه کمیته استعدادیابی در محل فدراسیون برگزار شد چهارشنبه , 14 تیر 1396

11/10/2018 10:52:59 AM
iritf

توسعه فعالیت های تابستانی تنیس در جزیره کیش شنبه , 24 تیر 1396

11/10/2018 10:51:34 AM
iritf

برگزاری سومین جلسه کمیته تنیس همگانی شنبه , 28 مرداد 1396

11/10/2018 10:48:38 AM
iritf

. با همکاری کمیته همگانی تنیس؛ همایش یک روزه آموزش رایگان تنیس در پارک ملت برگزار شد شنبه , 29 مهر 1396پرنیت خبر

11/10/2018 10:44:42 AM
iritf

زنگ تنیس در دبستان دخترانه مهرآسا تهران به صدا درآمد دوشنبه , 1 آبان 1396

11/8/2018 4:31:26 PM
iritf

رقابت‌های مستعدین 7 تا 12 سال تنیس به میزبانی مشهد شنبه , 2 دی 1396

11/8/2018 4:27:07 PM
iritf

. آغاز کمپ مستعدین رده سنی ۷ الی ۱۲ سال به میزبانی هیئت تنیس استان البرز یکشنبه , 27 خرداد 1397

11/8/2018 4:17:24 PM
iritf

بازدید مسئولان استانی از زمین تنیس شهدای ۵ مرداد مرکزی

11/8/2018 3:23:21 PM
iritf

برگزاری اولین جلسه استعدادیابی فدراسیون تنیس سه شنبه , 28 فروردین 1397

1/1/0001 12:00:00 AM