iritf

با همکاری کمیته همگانی تنیس؛ همایش یک روزه آموزش رایگان تنیس در پارک ملت برگزار شد

1/1/2019 1:32:55 PM
iritf

برگزاری سومین جلسه کمیته تنیس همگانی

1/1/2019 1:31:56 PM
iritf

توسعه فعالیت های تابستانی تنیس در جزیره کیش

1/1/2019 1:30:40 PM
iritf

دومین جلسه کمیته استعدادیابی در محل فدراسیون برگزار شد

1/1/2019 1:29:25 PM
iritf

جلسه و بازدید استانی از هیات خراسان رضوی در زمینه فعالیت های دو کمیته همگانی و استعدادیابی

1/1/2019 1:28:22 PM
iritf

نخستین جلسه همگانی در سال 96 برگزار شد

1/1/2019 1:25:55 PM
iritf

تنیسورهای نوجوان ایرانی بروی نوار پیروزی / شکست سوریه و یمن در روز دوم بازیها

1/1/2019 1:24:30 PM
iritf

آموزش و اجرای طرح توسعه تنیس به ۴۰۰ دانش آموز دبستان دخترانه ایلام

1/1/2019 1:21:20 PM
iritf

حضور 140 دانش آموز دختر و پسر در همایش همگانی تنیس با رویکرد استعدادیابی

11/8/2018 3:17:32 PM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM

iritf

با همکاری کمیته همگانی تنیس؛ همایش یک روزه آموزش رایگان تنیس در پارک ملت برگزار شد

1/1/2019 1:32:55 PM
iritf

برگزاری سومین جلسه کمیته تنیس همگانی

1/1/2019 1:31:56 PM
iritf

توسعه فعالیت های تابستانی تنیس در جزیره کیش

1/1/2019 1:30:40 PM
iritf

دومین جلسه کمیته استعدادیابی در محل فدراسیون برگزار شد

1/1/2019 1:29:25 PM
iritf

جلسه و بازدید استانی از هیات خراسان رضوی در زمینه فعالیت های دو کمیته همگانی و استعدادیابی

1/1/2019 1:28:22 PM
iritf

نخستین جلسه همگانی در سال 96 برگزار شد

1/1/2019 1:25:55 PM
iritf

تنیسورهای نوجوان ایرانی بروی نوار پیروزی / شکست سوریه و یمن در روز دوم بازیها

1/1/2019 1:24:30 PM
iritf

آموزش و اجرای طرح توسعه تنیس به ۴۰۰ دانش آموز دبستان دخترانه ایلام

1/1/2019 1:21:20 PM
iritf

حضور 140 دانش آموز دختر و پسر در همایش همگانی تنیس با رویکرد استعدادیابی

11/8/2018 3:17:32 PM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM