iritf

پایان دوره داوری درجه ۳ ملی به میزبانی هیئت تنیس استان البرز شنبه , 29 بهمن 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

برگزاری كلاس داوري درجه ٣ يزد سه شنبه , 4 بهمن 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

با حضور 11 داور فعال کشور؛ نخستین دوره بین المللی نشان سفید فدراسیون جهانی بانوان برگذار شد آبان 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

حضور تنیسورها در تیم های منتخب اروپا و جهان ؛ داور نقره ای کشورمان در تورنومنت لیور کاپ قضاوت می کند شنبه , 1 مهر 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

جهت حضور در مسابقات 50 هزار دلاری چلنجر داور نشان برنز کشورمان راهی کره جنوبی می شود دوشنبه , 20 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

ه دعوت فدراسیون تنیس آسیا؛ داوران نشان سفید کشورمان به ترکمنستان سفر می کنند دوشنبه , 20 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

رقابت های تنیس آمریکا؛ علی نیلی دیدار فدرر و دل پوترو را قضاوت کرد پنج شنبه , 16 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

علی نیلی ، داور طلایی ایران یکی از معتبرترین جوایز داوری تنیس را دریافت کرد هرگز در رویاهایم نمی‌دیدم روزی این جایزه را ببرم / غافلگیر شدم سه شنبه , 14 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

به دعوت فدراسیون تنیس آسیا؛ داوران نشان سفید راهی ترکمنستان می شوند شنبه , 28 مرداد 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

به میزبانی هیئت تنیس هرمزگان؛ دوره داوری تنیس برگزار شد یکشنبه , 18 تیر 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

نمایندگان کشورمان دوره داوری استرالیا را با موفقیت ‍پشت سر گذاشتند سه شنبه , 15 فروردین 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM

iritf

پایان دوره داوری درجه ۳ ملی به میزبانی هیئت تنیس استان البرز شنبه , 29 بهمن 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

برگزاری كلاس داوري درجه ٣ يزد سه شنبه , 4 بهمن 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

با حضور 11 داور فعال کشور؛ نخستین دوره بین المللی نشان سفید فدراسیون جهانی بانوان برگذار شد آبان 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

حضور تنیسورها در تیم های منتخب اروپا و جهان ؛ داور نقره ای کشورمان در تورنومنت لیور کاپ قضاوت می کند شنبه , 1 مهر 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

جهت حضور در مسابقات 50 هزار دلاری چلنجر داور نشان برنز کشورمان راهی کره جنوبی می شود دوشنبه , 20 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

ه دعوت فدراسیون تنیس آسیا؛ داوران نشان سفید کشورمان به ترکمنستان سفر می کنند دوشنبه , 20 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

رقابت های تنیس آمریکا؛ علی نیلی دیدار فدرر و دل پوترو را قضاوت کرد پنج شنبه , 16 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

علی نیلی ، داور طلایی ایران یکی از معتبرترین جوایز داوری تنیس را دریافت کرد هرگز در رویاهایم نمی‌دیدم روزی این جایزه را ببرم / غافلگیر شدم سه شنبه , 14 شهریور 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

به دعوت فدراسیون تنیس آسیا؛ داوران نشان سفید راهی ترکمنستان می شوند شنبه , 28 مرداد 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

به میزبانی هیئت تنیس هرمزگان؛ دوره داوری تنیس برگزار شد یکشنبه , 18 تیر 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

نمایندگان کشورمان دوره داوری استرالیا را با موفقیت ‍پشت سر گذاشتند سه شنبه , 15 فروردین 1396

1/1/0001 12:00:00 AM
iritf

.زمین تنیس آفتاب در شهرستان قائمشهر افتتاح شده است

1/1/0001 12:00:00 AM