iritf

سوم خرداد ماه ، سالروز فتح تاریخی خرمشهر” مبارک باد

5/25/2019 10:15:54 AM
iritf

با حضور در منزل پیشکسوت تنیس ایران ؛ مسئولان فدراسیون با ایرج اوصیا دیدار کردند

1/27/2019 10:36:48 AM
iritf

مسئولان فدراسیون با فرامرز زرین قلم پیشکسوت ارزنده تنیس دیدار کردند

1/27/2019 10:35:38 AM
iritf

با حضور در منزل پیشکسوت ارزنده تنیس ایران ؛ مسئولان فدراسیون با ناصر میرزایی دیدار کردند

1/27/2019 10:34:12 AM
iritf

مسئولان فدراسیون کشورمان با حسین اکبری پیشکسوت تنیس دیدار کردند

1/27/2019 10:32:58 AM
iritf

قهرماني محمد مهذب نيا و فرهاد صانع در مسابقات بین المللی تنیس پیشکسوتان ترکیه

1/27/2019 10:32:05 AM
iritf

در نخستین روز رقابت های بین المللی ؛ تنیسورهای پیشکسوت به مصاف یکدیگر رفتند

1/27/2019 10:30:48 AM
iritf

با حضور در منزل پیشکسوت تنیس؛ مسئولان فدراسیون به عیادت عزت الملوک پيرنيا رفتند

1/27/2019 10:29:43 AM
iritf

مسابقات بین المللی رقابت مجموعه ای از با تجربه ها بود؛ ورمزیان: تمرینات الان نسبت به زمان بسیار متفاوت شده است / ثبت افتخار در پرونده یک ورزشکار ارزش والایی دارد

1/27/2019 10:28:53 AM
iritf

طيب مرادی قهرمان مسابقات بين المللي پيشكسوتان: براي تشويق ديگران باز هم در مسابقات شركت مي كنم

1/27/2019 10:27:57 AM
iritf

پروین افشار: شیرزاد اکبری: تنیس در خون من است

1/27/2019 10:26:59 AM
iritf

گفتگو با پیرمرد 41ساله تنیس ایران؛ ویسی: برای ساختن زمین تنیس مورد تمسخر قرار گرفتم

1/27/2019 10:25:54 AM

iritf

سوم خرداد ماه ، سالروز فتح تاریخی خرمشهر” مبارک باد

5/25/2019 10:15:54 AM
iritf

با حضور در منزل پیشکسوت تنیس ایران ؛ مسئولان فدراسیون با ایرج اوصیا دیدار کردند

1/27/2019 10:36:48 AM
iritf

مسئولان فدراسیون با فرامرز زرین قلم پیشکسوت ارزنده تنیس دیدار کردند

1/27/2019 10:35:38 AM
iritf

با حضور در منزل پیشکسوت ارزنده تنیس ایران ؛ مسئولان فدراسیون با ناصر میرزایی دیدار کردند

1/27/2019 10:34:12 AM
iritf

مسئولان فدراسیون کشورمان با حسین اکبری پیشکسوت تنیس دیدار کردند

1/27/2019 10:32:58 AM
iritf

قهرماني محمد مهذب نيا و فرهاد صانع در مسابقات بین المللی تنیس پیشکسوتان ترکیه

1/27/2019 10:32:05 AM
iritf

در نخستین روز رقابت های بین المللی ؛ تنیسورهای پیشکسوت به مصاف یکدیگر رفتند

1/27/2019 10:30:48 AM
iritf

با حضور در منزل پیشکسوت تنیس؛ مسئولان فدراسیون به عیادت عزت الملوک پيرنيا رفتند

1/27/2019 10:29:43 AM
iritf

مسابقات بین المللی رقابت مجموعه ای از با تجربه ها بود؛ ورمزیان: تمرینات الان نسبت به زمان بسیار متفاوت شده است / ثبت افتخار در پرونده یک ورزشکار ارزش والایی دارد

1/27/2019 10:28:53 AM
iritf

طيب مرادی قهرمان مسابقات بين المللي پيشكسوتان: براي تشويق ديگران باز هم در مسابقات شركت مي كنم

1/27/2019 10:27:57 AM
iritf

پروین افشار: شیرزاد اکبری: تنیس در خون من است

1/27/2019 10:26:59 AM
iritf

گفتگو با پیرمرد 41ساله تنیس ایران؛ ویسی: برای ساختن زمین تنیس مورد تمسخر قرار گرفتم

1/27/2019 10:25:54 AM