بانوان تنیسور در مسابقاتآزاد ایلام به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس به نقل از هیات تنیس ایلام : مسابقات آزاد بانوان استان ایلام با حضور پانزده تنیسوربرگزار و از بین نفرات حاضر روژان مهدی زاده قهرمان شد و خاطره نجفیان در جایگاه دوم ایستاد.
 همچنین مهرسا محمد رحیمی و دینا کرم پور نیز مشترکا عناوین سوم را به خود اختصاص دادند.
در مراسم اهدا جوایز رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ایلام و محسن رحیمی رئیس هیات تنیس استان و  فتحی موسس باشگاه تنیس آکو حضور داشتند .
یاد آور می شود: سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده ندا مرادی بود .