iritf
🖊با حکم #داود عزیزی؛ سرپرست هیات تنیس استان تهران ‌منصوب شد
9/15/2020 5:38:04 PM

طی حکمی از سوی داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس کشورمان ، سرپرست هیات تنیس تهران منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: طی حکمی از سوی داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ، بهزاد رحمانی به عنوان سرپرست هیات تنیس استان  تهران منصوب و معرفی شد.
 
همچنین از زحمات حسین متولی در زمان تصدی این سمت قدردانی می شود .