۸ تیم باقی مانده در رقابت های تنیس جام حذفی ، حریفان خود را در جدول اصلی شناختند.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: با حضور مهر افزا منوچهری نايب رییس فدراسیون در امور بانوان ، جعفر سهرابی دبیر هیات تنیس استان البرز و عضو کمیته مسابقات ، امیر اجرلو مدیر مسابقات ، حسن لاچینانی ناظر داوران ، بهناز تعبدی سرداور و سرپرستان تیم های، مراسم قرعه  کشی جدول اصلی رقابت های تنیس جام حذفی تنیس باشگاهها و دسته جات آزاد کشور انجام شد. 

در پایان این مراسم و انجام قرعه کشی بازیها ، هیات تنیس البرز به مصاف ناتوریا البرز می رود، خوشه طلا تهران (ب) با پندار سیرجان (الف) مسابقه می دهد، خوشه طلا تهران (الف) به رقابت با آکادمی تنیس مهذب نیا (الف) می پردازد و آکادمی تنیس صدری (الف) و دهکده ورزشی چهار باغ البرز با یکدیگر دیدار می کنند. 

 

این رقابت ها از ۴ مهر ماه و با حضور ۴۲ تیم در دهکده ورزشی چهار باغ البرز آغاز شد و مسابقات ۱۲ مهر ماه با انجام دیدار فینال و معرفی تیم قهرمان به پایان می رسد. 

 

یاد آور می شود: حسن لاچینانی سرداور نشان سفید کشورمان به عنوان ناظر داوری و‌ بهناز تعبدی به عنوان سرداور حضور دارد.

 

 

جدول اصلی مسابقات جام حذفی بانوان قرعه کشی شد

 

۸ تیم باقی مانده در رقابت های تنیس جام حذفی ، حریفان خود را در جدول اصلی شناختند. 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: با حضور مهر افزا منوچهری نايب رییس فدراسیون در امور بانوان ، جعفر سهرابی دبیر هیات تنیس استان البرز و عضو کمیته مسابقات ، امیر اجرلو مدیر مسابقات ، حسن لاچینانی ناظر داوران ، بهناز تعبدی سرداور و سرپرستان تیم های، مراسم قرعه  کشی جدول اصلی رقابت های تنیس جام حذفی تنیس باشگاهها و دسته جات آزاد کشور انجام شد. 

در پایان این مراسم و انجام قرعه کشی بازیها ، هیات تنیس البرز به مصاف ناتوریا البرز می رود، خوشه طلا تهران (ب) با پندار سیرجان (الف) مسابقه می دهد، خوشه طلا تهران (الف) به رقابت با آکادمی تنیس مهذب نیا (الف) می پردازد و آکادمی تنیس صدری (الف) و دهکده ورزشی چهار باغ البرز با یکدیگر دیدار می کنند. 

 

🔹این رقابت ها از ۴ مهر ماه و با حضور ۴۲ تیم در دهکده ورزشی چهار باغ البرز آغاز شد و مسابقات ۱۲ مهر ماه با انجام دیدار فینال و معرفی تیم قهرمان به پایان می رسد. 

 

🔹یاد آور می شود: حسن لاچینانی سرداور نشان سفید کشورمان به عنوان ناظر داوری و‌ بهناز تعبدی به عنوان سرداور حضور دارد.