اربعین حسینی بر تمام پیروان آن حضرت تسلیت باد.

اربعین در راه است…

حال و روزم بد بهم می‌ریزد آقا مدتیست...

نقل هر مجلس شده ویزای رفتن تا عراق...

چند روز دگر تا اربعین و حسرت به مانده فرات…

اربعین حسینی تسلیت باد.

فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران 

.