هفته تربيت بدني نمادي از اهميت ورزش در ابعاد همگاني، قهرماني،حرفه اي و آموزشي است .

سلامت ؛ عزت ملي ، نشاط اجتماعي و
رونق اقتصادي از بازخوردهاي مهم ورزش و تربيت بدني در جامعه امروزي است .

توسعه و ترويج ورزش در بين آحاد مختلف جامعه نيز نمادي از توسعه يافتگي محسوب مي شود .

٢٦ مهرماه روزو هفته تربيت بدني و ورزش را به همه مديران، ورزشكاران، قهرمانان، پيشكسوتان، داوران، مربيان و كليه حاميان و هواداران ورزش تبريك و خداقوت مي گوييم و به همت والايي كساني كه در عرصه تنيس ايران براي گسترش اين ورزش مهيج گام هاي بلند و استواري بر مي دارند ، درود مي فرستيم .

روز و هفته تربيت بدني مبارك .

فدراسيون_تنيس