کمیته داوران فدراسیون تنیس دورههای آنلاین داوری و سرداوری را برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: کمیته داوران فدراسیون تنیس در نظر دارد 2 دوره کلاس آموزش آنلاین داوری و سرداوری را جهت به روز رسانتی اطلاعات و قوانین روز تنیس دنیا برگزار نماید.

شرکت برای کلیه داوران دارای مدرک ملی در یکی از این دوره جهت فعال ماندن کارت داوری الزامی است .

شرکت در کلاس هال برای کلیه علاقه مندان آزاد می باشد.

این کلاس ها در تاریخ  6 و 20 آذر ماه به صورت آنلاین برگزار می گردد و علاقه مندان می بایست تا تاریخ 20 آبان ماه نسبت به ثبت نام در این دورهها اقدام نمایند.

یاد آور می شود: تدریس این دوره ها بر عهده علی کاتبی و سامان حسنی داوران بین المللی کشورمان است.