iritf
دیدار مسئول ایرانی توسعه تنیس غرب و آسیای میانه با وزیر ورزش و جوانان
11/11/2020 3:20:57 PM

مسئول ایرانی توسعه تنیس غرب و آسیای میانه با وزیر ورزش و جوانان کشورمان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس : در این جلسه سید امیر برقعی در خصوص برخی برنامه های توسعه ای فدراسیون جهانی در سطح قاره آسیا و موارد مربوط به ارتقاء کشورمان و حمایت های مورد نیاز از سوی وزارت ورزش و جوانان با دکتر سلطانی فر به گفتگو پرداخت.