iritf
رییس فدراسیون تنیس خبر داد: پرداخت سه میلیارد تومان بدهی با کمک وزیر ورزش و جوانان
12/23/2020 5:15:40 PM

داود عزیزی از پرداخت سه میلیارد تومان از بدهی فدراسیون تنیس به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با همراهی و حمایت وزیر ورزش و جوانان خبر داد .

رییس فدراسیون تنیس اهمیت حل مشکلات مختلف از جمله بدهی های این فدراسیون را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد : بدون شک بدهی ها می تواند برای اجرای برنامه های توسعه ای هر فدراسیون موانعی را ایجاد کند از طرفی فدراسیون  تنیس موظف است تعهداتی را که در دوره های گذشته ایجاد شده بود، برآورده کرده تا باری روی دوش فدراسیون باقی نماند .

 

داود عزیزی اضافه کرد : در همین راستا ، فدراسیون تنیس با همراهی و حمایت دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مبلغ سه میلیارد تومان از بدهی این فدراسیون به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور را پرداخت کردیم در حالی که مبلغ بدهی فدراسیون به این شرکت حدود چهار و نیم میلیارد تومان است و خوشحالم که میزان قابل توجهی از این بدهی پرداخت شد تا حق ذینفعان را پرداخت کنیم .

 

رییس فدراسیون تنیس با بیان اینکه تنیس از مشکل عدم برخورداری از زمین های اختصاصی کافی برای این رشته روبرو است ، همچنان پیگیری می کنیم تا بتوانیم با در اختیار گرفتن برخی از زمین های اختصاصی ، شرایط بهتر و مساعدتری برای توسعه تنیس ایجاد کنیم .