iritf
جلسه مشترک فدراسیون بین المللی تنیس ITF با فدراسیون تنیس ایران برگزار شد
1/8/2021 9:14:20 PM

نمایندگان کشورمان در جلسه مشترک فدراسیون بین المللی تنیس حضور پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: در این جلسه یک ساعته که با حضور داود عزیزی رییس فدراسیون، فرزین ضیا آذری دبیر، امیرحسین موسوی رئیس کمیته مسابقات، سید عادل برقعی مدیر روابط بین الملل و سمیرا قدسی مسئول اداری کمیته مسابقات برگزار شد، پروژه جدید فدراسیون جهانی تنیس با عنوان World Tennis Number از سوی تیم فدراسیون جهانی به فدراسیون تنیس ایران معرفی شد.

 

 پُل لیفتن و امیر برقعی به همراه کاس ولش به نمایندگی از سوی فدراسیون جهانی تنیس به تشریح این پروژه پرداختند و پیشنهاد گردید فدراسیون کشورمان ضمن آماده نمودن بستر فنی لازم در ماه های نخست سال ۲۰۲۱ به این سیستم جهانی بپیوندد.

 

سیستم_جهانی World Tennis Number زبان مشترک تنیس جهان در سال جدید محسوب خواهد شد و به روند ارزیابی سطح هریک از بازیکنان حاضر در مسابقات کمک شایانی خواهد نمود.

 

در این جلسه مقرر گردید کمیته مسابقات فدراسیون تنیس کلیه اطلاعات مسابقات و بازیکنان حاضر در رنکینگ های داخلی طی سالهای اخیر را گردآوری و جهت تحلیل و امضاء تفاهم نامه به منظور حمایت #فدراسیون_جهانی به ITF ارسال نماید.

 

 پُل لیفتن و امیر برقعی به همراه کاس ولش به نمایندگی از سوی فدراسیون جهانی تنیس به تشریح این پروژه پرداختند و پیشنهاد گردید فدراسیون کشورمان ضمن آماده نمودن بستر فنی لازم در ماه های نخست سال ۲۰۲۱ به این سیستم جهانی بپیوندد.

 

سیستم_جهانی World Tennis Number زبان مشترک تنیس جهان در سال جدید محسوب خواهد شد و به روند ارزیابی سطح هریک از بازیکنان حاضر در مسابقات کمک شایانی خواهد نمود.

 

در این جلسه مقرر گردید کمیته مسابقات فدراسیون تنیس کلیه اطلاعات مسابقات و بازیکنان حاضر در رنکینگ های داخلی طی سالهای اخیر را گردآوری و جهت تحلیل و امضاء تفاهم نامه به منظور حمایت #فدراسیون_جهانی به ITF ارسال نماید.

#تنیس