iritf
همکاری با آموزش و پرورش و تعامل با ورزش و جوانان از برنامه های مهم من است
7/18/2019 6:08:58 PM

مجید شایسته در مجمع انتخاباتی هیات تنیس استان مازندران حضور پیدا کرد.

مهندس مجید شایسته سرپرست فدراسیون تنیس پس از برگزاری انتخابات این هیات در ساری ضمن تبریک به دکتر لطفیان گفت : در ۵ سال گذشته توسعه کمی تنیس را شاهد بودیم و در ارتقای کمی، اتفاقات خوبی در تنیس کشور روی داده است و برگزاری ۵۰ سری مسابقات تنیس در حالیکه بسیاری از فدراسیون ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند نشان می دهد که در تنیس کارهای خوبی صورت پذیرفته.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون باید در جهت کیفی سازی این رشته در کشور گام برداریم افزود؛ همکاری با آموزش و پرورش و تعامل با ورزش و جوانان از برنامه های مهم بنده است که روسای هیات های تنیس استان نیز باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

شایسته با گریزی به انتخابات فدراسیون تنیس گفت : شاید این آخرین مجمع استانی باشد که شرکت می کنم و معتقدم در این مدت وظیفه اخلاقی، شرعی و وجدانی ام را درباره توسعه این ورزش انجام داده ام چراکه به پایه ورزش تنیس و توسعه زیرساخت های آن پرداخته شد و باورم این است که آینده تنیس روشن خواهد بود.