نماینده فدراسیون جهانی تنیس با استقبال فرشاد صفتی وارد ایزان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: رناتو واواسوری نماینده فدراسیون جهانی تنیس با استقبال فرشاد صفتی مدیر تیم های ملی فدراسیون کشورمان وارد تهران شد 

وی امروز ( 29 تیر ماه) و در اولین روز سفرش به کشورمان به همراه سید امیر برقعی مدیر ایرانی توسعه فدراسیون جهانی تنیس در منطقه غرب و آسیای میانه در مرکز ملی تنیس ایران (باشگاه تنیس استقلال تهران)  مستقر و برنامه های جاری خود را پیگیری خواهد نمود. 
وی با مجید شایسته رئیس فدراسیون ، مهرافزا منوچهری نائب رئیس ، کامیار کیمیائی دبیر فدراسیون تنیس - محسن خداپرست سرپرست سازمان لیگ - قاسم کردی مدیر مرکز ملی و کارکنان باشگاه تنیس استقلال دیدار خواهد نمود .
لازم بذکر است : واواسوری جهت بررسی وضعیت فعلی و ساختار مرکز ملی تنیس کشور و سپس ارائه گزارش درخصوص نقاط ضعف و قوت موجود و راهکارهای رسیدن  به مراکز ملی تنیس در ایران با استانداردهای مدنظر فدراسیون جهانی تنیس وارد تهران شده است