iritf
برگزاری نخستین جلسه نماینده جهانی تنیس با مسئولان فدراسیون کشورمان
7/21/2019 10:34:52 AM

نماینده فدراسیون جهانی تنیس در جلساتی با حضور مسئولان فدراسیون تنیس کشورمان حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: در پی حضور رناتو واواسوری نماینده فدراسیون جهانی تنیس در ایران ، وی روز گذشته با حضور در مرکز ملی تنیس ایران ( باشگاه استقلال) ضمن بازدید از زمین های این مجموعه با شرکت در جلساتی با حضور نمایندگان فدراسیون کشورمان شرایط این مرکز را بررسی کرد.

در این جلسات واواسوری نماینده فدراسیون جهانی ، قاسم کردی مدیر مالی و اداری فدراسیون ، سید امیر برقعی مدیر ایرانی توسعه فدراسیون جهانی تنیس در منطقه غرب و آسیای میانه ، محسن خداپرست سرپرست سازمان لیگ ، فرشاد صفتی مدیر کمیته تیم های ملی و اکبر طاهری معاون فنی مرکز ملی تنیس ایران حضور داشتند. 

در این جلسه واواسوری ضمن تاکید بر استفاده از تنیسورهای رده های سنی پایه به صورت تمام وقت و رساندن آنها به سطح قهرمانی ، بر لزوم به کار گیری از امکانات فنی و ابزاری در این محل نیز تاکید کرد. 

در این جلسات وضعیت فعلی و ساختار مرکز ملی تنیس کشور مورد بررسی قرار گرفت و قرار است در طی حضور وی در ایران نقاط ضعف و قوت این مرکز بررسی شود. 

وی سپس با مجید شایسته رئیس فدراسیون ، مهرافزا منوچهری نائب رئیس ، کامیار کیمیائی دبیر فدراسیون تنیس ، قاسم کردی مدیر مرکز ملی ،فرشاد صفتی مدیر کمیته تیم های ملی و حمیرا اسدی رئیس کمیته بین الملل فدراسیون نیز دیدار و گفتگو کرد.
واواسوری جهت بررسی وضعیت فعلی و ساختار مرکز ملی تنیس کشور و سپس ارائه گزارش درخصوص نقاط ضعف و قوت موجود و راهکارهای رسیدن به استاندارهای جهانی با هزینه فدراسیون جهانی تنیس به تهران سفر کرده است. 

لازم بذکر است : وی در زمان حضورش در ایران با مربیان مرکز ملی تنیس ایران ، مدیر کل امور ارزیابی وزارت ورزش و جوانان ، مسئولان کمیته استعدادیابی ، مدیر مرکز آکادمی ملی المپیک و مرکز امور پزشکی ددیار و گفتگو می کند.