به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر تنیس کشور از تاریخ 29/5/98 لغایت 4/6/98 در استان البرز برگزار خواهد شد .

       ارکان تیم : 

  • برای حضور در این مسابقات هر استان شامل 2 بازیکن پسر – 2 بازیکن دختردر هر رده سنی  و یک مربی یا سرپرست جمعاً 5 نفر به مسابقات اعزام خواهد نمود . ( دختران 5 نفر – پسران 5 نفربا  احتساب  مربی یا سرپرست جهت هر استان )
  • استان میزبان  (البرز) در قالب  یک تیم دخترانو یک تیم پسران در این رویدادشرکت  خواهد نمود .
  • استان تهران میتواند تحت عنوان استان تهران و توابع تهران از 4 بازیکن پسر و 4 بازیکن دختر (جمعا" دو تیم ) در این رویداد استفاده نماید.