iritf
رییس فدراسیون جهانی تنیس ITF ؛ انتصاب احمد نامنی به عنوان سرپرست فدراسیون تنیس ایران را تبریک گفت
10/5/2019 10:44:26 AM

دیوید هگرتی؛ رییس فدراسیون جهانی تنیس ITF طی پیامی انتصاب احمد نامنی به سمت سرپرست فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
 
دراین پیام هگرتی ضمن اشاره به عضویت ۷۰ ساله ایران در فدراسیون جهانی تنیس؛ فدراسیون تنیس ایران را از اعضا مهم و اثر گذار در فدراسیون جهانی تنیس از زمان عضویت این فدراسیون برشمرد.
 
در پایان هگرتی ضمن آرزوی موفقیت برای احمد نامنی در سمت جدید خود؛ حمایت کامل فدراسیون جهانی تنیس از این فدراسیون را در راستای رشد و توسعه ورزش تنیس در ایران و منطقه ابراز نمود.