iritf
طی حکمی از سوی محمد رضا داورزنی / احمد عشوری به عنوان بازرس فدراسیون منصوب شد
10/12/2019 1:48:01 PM

مراسم تودیع و معارفه بازرس جدید فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: طی حکمی از سوی محمد رضا داورزنی ، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ، احمد عشوری به عنوان بازرس جدید فدراسیون تنیس منصوب و معرفی شد که در این حکم آمده است:

جناب آقای احمد عشوری

با استعانت از خداوند متعال و به استناد موارد 7 و 14 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و تفویض اختیار مجمع فدراسیون به موجب این حکم به عنوان بازرس قانونی فدراسیون تنیس منصوب می شوید تا در چارچوب مفاد اساسنامه مزبور ضمن تعامل مطلوب با اعضاء مجمع ، نسبت با انجام وظایف محوله اقدام و گزارش های خود را به رئیس و اعضاء مجمع ارائه نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

همچنین در این مراسم از زحمات چند ساله علیرضا پسندیده نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد .