iritf
اصفهان ميزبان مسابقات قهرماني كشور زير ١٦ و ١٨ سال پسران و دختران
11/3/2019 3:56:47 PM

مسابقات قهرمانی کشور پسران و دختران زیر 16 و 18 سال به میزبانی هیات تنیس استان اصفهان در باشگاه تنیس آپادانا برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسيون تنيس و به نقل از روابط عمومي هیات تنیس استان اصفهان، مسابقات قهرمانی کشور در دو بخش پسران و دختران رده زیر 16 و 18 سال به میزبانی هیات تنیس استان اصفهان در باشگاه تنیس آپادانا از روز 15 آبان ماه 1398 آغاز  و تا روز 28 آبان ماه ادامه دارد.  

این مسابقات در دو بخش پسران و دختران زیر 16 و 18 سال با حضور تیم های استان های مختلف در دو هفته متوالی از روز 15 آبان ماه آغاز و تا 28 آبان ماه ادامه دارد.