خداحافظی "علی نیلی" اسطوره داوری تنیس؛ پایان فعالیت یک چهره خوشنام بین المللی تنیس ایران نیست ،این خداحافظی تازه  آغازی  است بر یک  دوره طلایی دیگر برای این داور دارای نشان طلای فدراسیون جهانی تنیس

او با کوله باری از افتخارات بزرگ  از قضاوت های رویدادهای معتبر دنیای تنیس  یکی از مفاخر تاریخ ورزش ایران است که با نقش آفرینی مثبت در یکی از مهیج ترین ورزش های دنیا به یک اسطوره و الگو در ورزش ایران تبدیل شد و می تواند تجربیات ارزنده خود را به جامعه داوری تنیس ایران انتقال داده و زمینه موفقیت های دیگر برای ایران اسلامی را پدید آورد .

به پاس سالها افتخارافرینی در دنیای حرفه ای تنیس، تلاش وافر و سعی باشکوه "علی نیلی" عزیز را می ستاییم و بر همت والایش که با تعصب و تخصص آمیخته شده و سالها برای ورزش ایران پیام اور عزت و سربلندی بود ،درود می فرستیم .

 

خداقوت اسطوره داوری تنیس .

 

روابط عمومی فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران