وزارت ورزش و جوانان زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: از سوی وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه 99/03/11 ساعت 10صبح زمان انتخابات فدراسیون تنیس اعلام شد.

بر این اساس نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون تنیس کشورمان به شرح زیر اعلام گردید.

1-اقای عبدالرضا آریان فر

2- اقای علیرضا پور سلمانی

3- اقای پیمان جعفری طهرانی

4- اقای سید محمود رضا حسینی

5- اقای داود عزیزی

6- اقای سید کامیار کیمیایی

7- اقای سید رضا میر ابوطالبی