iritf
با حضور دکتر جمشید تقی زاده معاون حقوقی، امورمجلس و هماهنگی امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان: آيين تکریم دکترداودعزیزی برگزار شد
6/14/2020 2:44:22 PM

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: با حضور دکتر جمشید تقی زاده معاون حقوقی، امورمجلس و هماهنگی امور استان های این وزارتخانه برگزار شد .

دکتر داود عزیزی هفت سال (٢ هزارو ٢٧٩ روز) عهده دار مسئوليت اداره كل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان بود.

عزيزي يازدهم خردادماه سال جاري در مجمع انتخاباتي فدراسيون تنيس با ٣٤ راي بمدت ٤ سال به عنوان رييس اين فدراسيون انتخاب شد.