iritf
رییس فدراسیون تنیس در نامه به مدیران کل ورزش و جوانان استان ها خواستار شد؛ اختصاص ٥ زمين تنيس به عنوان مركز ملي تنيس ايران در هر استان با هدف توسعه
6/22/2020 10:22:13 AM

داود عزيزي در نامه اي به مديران كل ورزش و جوانان استان ها خواستار اختصاص ٥ زمين تنيس در قالب موافقت نامه هاي تملك دارايي ادارات كل استاني با سازمان مديريت و برنامه ريزي شد .

به گزارش روابط عمومي فدراسيون تنيس؛ داود عزيزي رييس فدراسيون تنيس در نامه اي كه به مديران كل ورزش و جوانان استان ها ارسال كرده است با اشاره به بند سه قانون اساسي كه دولت را موظف به ورزش رايگان براي تمامي سطوح و اقشار جامعه كرده است ، از رشته تنيس به عنوان ورزشي مفرح، خانوادگي و زيبا نام برده كه داراي كمترين هزينه در زمينه احداث زير ساخت هاست و قابليت فراگيري و توسعه در كشور را هم دارد.

در ادامه اين نامه؛ رييس فدراسيون تنيس از مديران كل استاني تقاضا كرده است كه با هدف توسعه تنيس در مراكز استان و شهرستان ها ، در قالب موافقت نامه هاي تملك دارايي ادارات كل ورزش و جوانان هر استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي و با استفاده از اعتبارات  مندرج در جدول ١-١٠ قانون بودجه سال ١٣٩٩، نسبت به در نظر گرفتن حداقل پنج زمين تنيس با عنوان مركز ملي تنيس ايران اقدام كنند .

داود عزيزي در اين نامه در نظر گرفتن طرح آمایش سرزميني جمعيت اين رشته در استان و شهرستان هاي تابعه را مورد توجه قرار داده است .

آنچه مسلم است تحقق اين مهم مي تواند موجبات افزايش زمينه توسعه و پيشرفت تنيس كشور را همراه با رونق بشتر ارمغان آورد .