iritf
فرا رسیدن عید سعید قربان بر تمام شیعیان جهان مبارک باد
7/29/2020 1:35:57 PM

نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم
به قربانگاه می آرم «منم» را
قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک باد.

فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران