فدراسيون تنيس كشورمان كليه رويدادهاي رقابتي اين رشته را به دليل شيوع ويروس كرونا تا پايان مردادماه لغو كرد .

به گزارش روابط عمومي فدراسيون سايت ؛ با توجه به برگزاري نخستین جلسه کمیته مسابقات، مقرر شد با توجه به شرایط پیش آمده و همه گیری ویروس کرونا با هدف  حفظ سلامتی بازیکنان و کادر اجرایی، کلیه مسابقات رسمی فدراسیون تنیس تا پایان مرداد ماه لغو و زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد .

بر همين اساس ؛ در صورت برگزاری مسابقات هفتگی، مسئولیت  و هر گونه تبعات پیش آمده آن بر عهده باشگاههای برگزار کننده است .