iritf
فدراسيون جهاني تنيس روزهاي دوشنبه وضعيت شيوع ويروس كرونا را به تصوير مي كشد
8/3/2020 4:41:02 PM

فدراسیون جهانی تنیس ( ITF) وضعیت شیوع کرونا در دنیا را بررسی می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: بر همين اساس و به نقل از فدراسيون جهاني نمايي از وضعيت شيوع ويروس كرونا در قاره كهن در تصويري كه منتشر شده ، مشخص است.