iritf

با حضور در منزل پیشکسوت تنیس ایران ؛ مسئولان فدراسیون با ایرج اوصیا دیدار کردند

1/1/2019 9:45:31 AM

مسئولان فدراسیون تنیس کشورمان با حضور در منزل پیشکسوت ارزشمند کشورمان با وی دیدار کردند. ‌‌‌