iritf
برگزاری کارگاه باز آموزی مربیان استان های اصفهان و قزوین
1/1/2019 10:21:55 AM

برگزاری کارگاه باز آموزی مربیان استان های اصفهان و قزوین

به اطلاع کلیه مربیان استان قزوین می رساند کارگاه بااز آموزی مربیان استان طی روزهای 22 و 23 تیرماه زیر نظر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون در قزوین برگزار خواهد شد .

همچنین کارگاه بااز آموزی مربیان استان اصفهان طی روزهای 29 و 30 تیرماه زیر نظر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون برگزار می شود .

کلیه مربیان درجات مختلف جهت اطلاعات و ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با هیات تنیس استان های قزوین و اصفهان تماس حاصل نمایند.