iritf
بازدید نمایندگان فدراسیون از مجموعه های تنیس استانها ؛ مربیان سراسر کشور کارت های مربیگری را تمدید کنند
1/1/2019 10:35:48 AM

مربیان فعال سراسر کشور تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری فرصت تکمیل مدارک و اخذ کارت مربیگری را دارند. ‌

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: آخرین فرصت تکمیل مدارک و اخذ کارت مربیگری در سال 1396 فدراسیون تا پایان مرداد ماه می باشد و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

 از ابتدای شهریور ماه نمایندگان فدراسیون با هماهنگی ادارات کل استان ها از مجموعه های تنیس استانها بازدید به عمل آورده و نسبت به بررسی وضعیت فعالیت مربیان اقدام خواهند نمود و مربیانی که بدون داشتن کارت مربیگری سال 96 فدراسیون فعالیت نمایند، به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی می گردند.

لازم به ذکر است با توجه به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون مربیانی که دارای کارت مربیگری سال 96 نمی باشند مجاز به فعالیت مربیگری در سطح استان ها نمی باشند و مسئولیت رعایت این بخشنامه با شخص روسای هیاتهای استانها می باشد.

توجه به این نکته ضروری است که در صورتی که برای مربی و شخص تعلیم گیرنده هر گونه مشکلی ایجاد گردد مسئولیت با هیات استانی به دلیل عدم نظارت صحیح می باشد و در این رابطه فدراسیون هیچگونه مسئولیتی بعهده ندارد.