کنفرانس بین المللی تنیس به میزبانی قطر برگزار می شود.‌