iritf
برگزاری رقابت های تنیس ویمبلدون در زمینهای چمن 130 ساله لندن؛ داوران ایرانی برای حضور در بزرگترین رویداد تنیسی دنیا دعوت شدند
1/1/2019 12:05:19 PM

6 داور ایرانی برای حضور در رقابت های تنیس ویمبلدون راهی انگلیس شدند.‌