iritf
با حضور 11 داور فعال کشور؛ نخستین دوره بین المللی نشان سفید فدراسیون جهانی ( ITF ) بانوان برگزار شد
1/1/2019 12:31:33 PM

داوران برتر کشور در نخستین دوره کلاس بازآموزی داوری بانوان شرکت کردند. ‌