علاقه مندان در دوره داوری تنیس به میزبانی هیئت تنیس یزد شرکت کردند.‌