iritf
در نخستین روز رقابت های بین المللی ؛ تنیسورهای پیشکسوت به مصاف یکدیگر رفتند
1/27/2019 10:30:48 AM

پیشکسوتان حاضر در رقابت های بین المللی تنیس رقابت خود را برای کسب عناوین قهرمانی اغاز کردند. ‌