iritf
با حضور در منزل پیشکسوت تنیس ایران ؛ مسئولان فدراسیون با ایرج اوصیا دیدار کردند
1/27/2019 10:36:48 AM

مسئولان فدراسیون تنیس کشورمان با حضور در منزل پیشکسوت ارزشمند کشورمان با وی دیدار کردند. ‌‌‌